Veiligheid

Eerlijk is eerlijk: spelen met vuur brengt risico’s met zich mee. Pyromancer is zich daar terdege van bewust en doet er dan ook alles aan, om er voor te zorgen dat zijn optredens schoon en veilig verlopen. En voor het onwaarschijnlijke geval dat er toch iets mis gaat, heeft Pyromancer een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Schoon, dat wil zeggen: geen rotzooi op en rond de speelvloer voor, tijdens en na de show. Pyromancer gaat zorgvuldig om met de gebruikte brandstoffen en laat geen rotzooi achter in de vorm van as, olie of een geblakerde ondergrond. Het valt helaas niet te voorkomen dat er tijdens het vuurspuwen wat druppeltjes olie op de grond vallen, maar de gebruikte olie is kleur- en reukloos en vervliegt bovendien snel zonder sporen na te laten.

Met veilig bedoelen we veilig voor het publiek en de omgeving. Pyromancer zal alleen een optreden verzorgen als dat verantwoord is. Voor de kleinere optredens volstaat het meestal om alles van tevoren goed door te spreken, zodat er eenmaal op locatie geen verrassingen meer zijn. Voor de grotere optredens is het vaak gewenst op vooraf al een bezoek aan de locatie te brengen.

Het spreekt voor zich dat Pyromancer ook voorziet in de nodige blusmiddelen: brandblussers en blusdekens. Verder beschikt David Boelee over de certificaten voor brand- en veiligheidswacht, alsmede VCA.